Fundacja SPEŁNIAJ MARZENIA

Fundacja SPEŁNIAJ MARZENIA

Zachęcamy do wsparcia misji Fundacji Finclubu

"Im da­jesz więcej, tym większym się sta­jesz. Ale pot­rzeb­ny jest ktoś, aby przyj­mo­wać. Bo­wiem da­wać to nie znaczy tracić." /Antoine de Saint-Exupery/

Już Państwo Jan i Małgorzata Trojak zakładając na początku lat dziewięćdziesiątych firmę Finclub, zdefiniowali jej przesłanie i odcisnęli niepowtarzalny charakter. Od samego początku misją Finclubu jest pomaganie ludziom. Pomaganie to troska i dbałość o zdrowie, to aktywne oraz spełnione życie, to lepszy standard życia, pieniądze i niezależność. To najwyższej jakości produkty, których sprzedawanie staje się pasją.

Naturalnym przedłużeniem przesłania, które towarzyszy rozwojowi Finclubu już ponad 27 lat jest działalność fundacji. Marzenia o pomaganiu w jeszcze szerszym aspekcie towarzyszyły założycielom i kierownictwu firmy już długo. Fundacja „Spełniaj Marzenia” została powołana do istnienia 06.03.2019. Fundatorem Fundacji jest firma Finclub Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie.

Celem naszej Fundacji jest stworzenie rozpoznawalnej na skalę krajową organizacji pozarządowej, która będzie wspomagać i promować swoje cele statutowe. Chcemy stworzyć projekty, które w jak największym stopniu wesprą zarówno promocję zdrowia wszystkich grup wiekowych, upowszechnią zdrowy styl życia oraz zaktywizują osoby, które najbardziej potrzebują tej aktywizacji.

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 30 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego