Fundacja

Historia i Misja Fundacji

Fundacja „SPEŁNIAJ MARZENIA”

"Im da­jesz więcej, tym większym się sta­jesz. Ale pot­rzeb­ny jest ktoś, aby przyj­mo­wać. Bo­wiem da­wać to nie znaczy tracić."  /Antoine de Saint-Exupery/

Już Państwo Jan i Małgorzata Trojak zakładając na początku lat dziewięćdziesiątych firmę Finclub, zdefiniowali jej przesłanie i odcisnęli niepowtarzalny charakter. Misją Finclubu jest pomaganie ludziom. Pomaganie to troska i dbałość o zdrowie, to aktywne oraz spełnione życie, to lepszy standard życia, pieniądze i niezależność. To najwyższej jakości produkty, których sprzedawanie staje się pasją.

Naturalnym przedłużeniem przesłania, które towarzyszy rozwojowi Finclubu International już ponad 26 lat jest działalność fundacji. Marzenia o pomaganiu w jeszcze szerszym aspekcie towarzyszyły założycielom i kierownictwu firmy już długo. Fundacja „Spełniaj Marzenia” została powołana do istnienia 06.03.2019. Fundatorem Fundacji jest firma Finclub Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie. Celem Fundacji jest przede wszystkim ochrona i promocja zdrowia, zwłaszcza podejmowanie działań psychoedukacyjnych, szczególnie w obszarze zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych według definicji opracowanej przez WHO. Promocja i ochrona zdrowia kobiet i ich rodzin. Wspieranie wprowadzania nowoczesnych metod w dziedzinie medycyny. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, prawnej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wspierania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych oraz promowanie działań służących komunikacji społecznej. Wspieranie aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego osób w każdym wieku (ze szczególnym naciskiem na kobiety powyżej 50 roku życia i młode matki). Działalność Fundacji jest również ukierunkowana na działania charytatywne, wspieranie rozwoju i edukację osób we wszystkich kategoriach wiekowych oraz upowszechnianie i promowanie zdrowego trybu życia.

Naszym celem jest stworzenie rozpoznawalnej na skalę krajową organizacji pozarządowej, która będzie wspomagać i promować wyżej wskazane cele statutowe. Chcemy stworzyć projekty, które w jak największym stopniu wesprą zarówno promocję zdrowia wszystkich grup wiekowych, upowszechnią zdrowy styl życia oraz zaktywizują osoby, które najbardziej potrzebują tej aktywizacji.


Dane Fundacji

Wasze wsparcie jest ważne!

Dziękujemy, że chcecie wesprzeć naszą działalność za pośrednictwem tej strony. Wierzymy, że aktywnie włączą się Państwo w działanie naszej Fundacji i wspierać będą powołane przez nas do życia projekty. Darowizny można dokonywać:

FUNDACJA SPEŁNIAJ MARZENIA
ul. Tadeusza Kościuszki 33
43-400 Cieszyn

Bank: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa
IBAN: PL49 1600 1462 1887 4429 5000 0001
BIC/SWIFT: PPABPLPKXXX
Tytuł wpłaty: darowizna na cele statutowe


Władze Fundacji oraz podstawy prawne funkcjonowania Fundacji

Organami Fundacji są:
1. Zarząd Fundacji
2. Rada Fundacji

Władze Fundacji są organem wykonawczym odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie naszej organizacji, reprezentowanie jej na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, podpisywanie umów z partnerami i darczyńcami.

Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 poz. 1491), innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie postanowień statutu Fundacji.


Statut Fundacji i KRS

Statut Fundacji „Spełniaj Marzenia” - pobierz plik w PDF

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości - https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu


Podsumowanie działalności

  • Sprawozdanie finansowe za rok 2019
  • Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 30 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego