Fundacja - Pomagamy

Naszą misją jest pomaganie w szerokim zakresie. Celem Fundacji jest przede wszystkim ochrona i promocja zdrowia, szczególnie w obszarze zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Promocja i ochrona zdrowia kobiet i ich rodzin. Wspieranie wprowadzania nowoczesnych metod w dziedzinie medycyny. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, prawnej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wspierania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych oraz promowanie działań służących komunikacji społecznej. Wspieranie aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego osób w każdym wieku (ze szczególnym naciskiem na kobiety powyżej 50 roku życia i młode matki). Chcemy wspierać osoby, które potrzebują szczególnej pomocy, które miały w życiu mniej szczęścia i potrzebują pomocy w różnych aspektach.

 

Nasze subkonta
Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Wnioski o założenie subkonta będą rozpatrywane indywidualne. Szczegóły do uzyskania w siedzibie Fundacji.

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 25 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego