Fundacja - Pomagamy

Naszą misją jest pomaganie w szerokim zakresie. Celem Fundacji jest przede wszystkim ochrona i promocja zdrowia, szczególnie w obszarze zdrowia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych. Promocja i ochrona zdrowia kobiet i ich rodzin. Wspieranie wprowadzania nowoczesnych metod w dziedzinie medycyny. Prowadzenie działalności edukacyjnej, społecznej, prawnej, publikacyjnej i kulturalnej, zwłaszcza w zakresie wspierania wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, zawodowych i osobistych oraz promowanie działań służących komunikacji społecznej. Wspieranie aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego osób w każdym wieku (ze szczególnym naciskiem na kobiety powyżej 50 roku życia i młode matki). Chcemy wspierać osoby, które potrzebują szczególnej pomocy, które miały w życiu mniej szczęścia i potrzebują pomocy w różnych aspektach.

 

Nasze subkonta
Subkonto jest to wydzielona część konta, na którym w zależności od określonego celu gromadzone są wpłaty na rzecz konkretnej osoby. Środki gromadzone na subkoncie pochodzą od darczyńców, do których zwraca się rodzina, przyjaciele, znajomi i osoba zainteresowana. Wnioski o założenie subkonta będą rozpatrywane indywidualne. Szczegóły do uzyskania w siedzibie Fundacji.

 

Przekaż 1% na rzecz Fundacji Finclubu Poland „Spełniaj Marzenia”
Tak niewiele, a może uczynić tak dużo. Przekazując 1% podatku możesz wesprzeć cele statutowe naszej Fundacji. Naszymi celami są przede wszystkim ochrona i promocja zdrowia oraz promowanie działań służących komunikacji społecznej oraz wspieranie aktywizacji zawodowej i kształcenia ustawicznego osób w każdym wieku. To bardzo proste wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (dotyczy PIT 28, 36, 36L, 37, 38, 39, PIT-CFC, PIT-OP) wypełnić odpowiednią rubrykę. W rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego” swojego rocznego zeznania podatkowego wpisać numer KRS: 0000215720, a w rubryce „Cel szczegółowy“ wskazać Finclub .

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 25 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego