Dlaczego warto prowadzić biznes w systemie MLM?

Kilka powodów dlaczego warto prowadzić biznes w multi level marketingu:

Możliwość pracy na niepełny etat, możliwość połączenia z inną pracą zawodową​​

Niski kapitał początkowy. Osoby żyjące od wypłaty do wypłaty nie mają szansy na prowadzenie własnego biznesu w inny sposób – w większości na początku potrzebny jest znaczny kapitał. Wiele osób chce mieć własną firmę, MLM im to umożliwia –  to szansa dla każdego.

Własna firma bez ryzyka. Powodem, dla którego wiele osób boi się założyć własną firmę, jest obawa, że poniosą klęskę, która w klasycznym sposobie prowadzenia firmy może oznaczać katastrofę finansową, zwłaszcza jeśli początkujący przedsiębiorca postawi wszystko na jedną kartę i zainwestuje wszystkie posiadane środki. Średnia cena za normalny kurs zmieniający kwalifikacje wynosi około 2000,- PLN, poważne firmy MLM organizują szkolenia na wysokim poziomie jako element rozwoju kariery za minimalną cenę.

Sprawiedliwe wynagradzanie za wykonaną pracę – wysokość wynagrodzenia jest zależna od własnej aktywności.

Jasno określony rozwój kariery. Często jest tak, że kiedy pracownik zatrudniony na umowę o pracę szykuje się do zajęcia wyższego stanowiska, zostaje przyjęty ktoś inny. W MLM na wyższe stanowisko każdy musi zapracować sam, a nominacja następuje automatycznie po spełnieniu jasno określonych kryteriów. Nie istnieje tu protekcja, korupcja ani żadne przywileje przy uzyskiwaniu wyższego stopnia w karierze.

Długookresowe bezpieczeństwo finansowe. Większość firm, pracujących w systemie MLM ma długoletnią tradycję. Są to spółki silne ekonomicznie. Firmy pracujące w zwykłym systemie funkcjonują coraz gorzej, zwalniają pracowników i bankrutują, ale firma MLM nigdy nie da wypowiedzenia. To udowodniony fakt.

MLM jest najlepszym źródłem ubezpieczenia zdrowotnego. Kiedy człowiek pracujący w biznesie MLM z różnych przyczyn będzie niezdolny do pracy, nikt inny nie zajmie jego miejsca. W jakim innym miejscu pracy, kiedy pracownik poważnie zachoruje, przez rok będzie czekało na niego miejsce?

Korzyści prowadzenia biznesu w marketingu sieciowym w porównaniu do tradycyjnych modeli biznesowych – zasady działania network marketingu są zbudowane w ten sposób, aby dla zainteresowanych były jak najprostsze: 

 • Elastyczny czas pracy (możliwość budowania własnej firmy przy jednoczesnym uczęszczaniu do szkoły lub pracy)
 • Możliwość wyboru czasu pracy
 • Łatwe kwestie administracyjne
 • Nie istnieje wymóg specjalistyczego wykształcenia
 • Rozwiązane kwestie logistyki i infrastruktury administracyjnej
 • Możliwość zdobycia dużych pieniędzy (jeśli istnieją takie ambicje)
 • Możliwość uzyskania dochodu pasywnego (w stosunkowo krótkim okresie czasu w porównaniu z klasyczną działalnością)
 • Możliwość budowania biznesu w wielu państwach świata
 • Doskonale przygotowany system kształcenia, który uczy, jak prawidłowo wybudować własną firmę (oferują go tylko najlepsze firmy mlm)
 • Atrakcyjny system wynagradzania i bonusów (oferują go tylko najlepsze firmy mlm)
 • Wspierający zespół
 • Prawie zerowe ryzyko zawodowe

Dlaczego warto dokonać zakupu u nas?

Naturalne
produkty

Najwyższa jakość
produktów

Rośliny z rejonów ekologicznie czystych

Ponad 30 lat
na rynku

Gwarancja Gremium
Lekarskiego